Jan Sztwiertnia

Imię i nazwisko: Jan Sztwiertnia
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1942-08-21

Liczba glosow: 10162

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Cisownica

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Technologii Drewna - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-08-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 10162 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Cisownica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Technologii Drewna - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w sierpniu
- w 21 dniu miesiąca