Jan Szwarc

Imię i nazwisko: Jan Szwarc
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Szwarc - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-08-07

Liczba glosow: 9378

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Ustron

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Nauczycielski - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 9378 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Ustron (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Nauczycielski - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 07 dniu miesiąca