Jan Szymanski

Imię i nazwisko: Jan Szymanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Szymanski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Szymanski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jan Szymanski - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Szymanski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-09-23

Liczba glosow: 10147

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Prudnik

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna , Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 10147 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Prudnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna , Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 23 dniu miesiąca