Jan Tomaka

Imię i nazwisko: Jan Tomaka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-01-15

Liczba glosow: 8752

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Nowa Wies

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geologiczno-Poszukiwawczy - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 8752 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Nowa Wies (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geologiczno-Poszukiwawczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 15 dniu miesiąca