Jan Zaworski

Imię i nazwisko: Jan Zaworski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-03-27

Liczba glosow: 8752

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Berzniki

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-03-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 8752 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Berzniki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w marcu
- w 27 dniu miesiąca