Janusz Krason

Imię i nazwisko: Janusz Krason
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Janusz Krason - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-09-15

Liczba glosow: 15246

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Jawor

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Przyrodniczych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-09-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 15246 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Jawor (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Przyrodniczych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w wrześniu
- w 15 dniu miesiąca