Janusz Lewandowski

Imię i nazwisko: Janusz Lewandowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Janusz Lewandowski - I kadencja 1991 - 1993
- Janusz Lewandowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Platformy Obywatelskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-06-13

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 4907

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiki Transportu - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Ekonomia - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Platformy Obywatelskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-06-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 4907 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiki Transportu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Ekonomia - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w czerwcu
- w 13 dniu miesiąca