Janusz Lisak

Imię i nazwisko: Janusz Lisak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-04-11

Liczba glosow: 14925

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: dr nauk technicznych

Ukonczona szkola: - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Inzynierii Materialowej i Ceramiki - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Politechnika Krakowska, Materialoznawstwo i Obrobka Cieplna - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-04-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 14925 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Inzynierii Materialowej i Ceramiki - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Krakowska, Materialoznawstwo i Obrobka Cieplna - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w kwietniu
- w 11 dniu miesiąca