Janusz Piechocinski

Imię i nazwisko: Janusz Piechocinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Janusz Piechocinski - I kadencja 1991 - 1993
- Janusz Piechocinski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-03-15

Liczba glosow: 7194

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Studzianki

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Wewnetrznego - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-03-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 7194 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Studzianki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Wewnetrznego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w marcu
- w 15 dniu miesiąca