Janusz Wojciechowski

Imię i nazwisko: Janusz Wojciechowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Janusz Wojciechowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-06-12

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 19.10.2001

Liczba glosow: 10093

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 19.10.2001 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 10093 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Rawa Mazowiecka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 12 dniu miesiąca