Jaroslaw Duda

Imię i nazwisko: Jaroslaw Duda
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jaroslaw Duda - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2004-06-24

Data urodzenia: 1964-04-29

Liczba glosow: 3028

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2004-06-24 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-04-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 3028 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w kwietniu
- w 29 dniu miesiąca