Jaroslaw Kaczynski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Kaczynski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jaroslaw Kaczynski - I kadencja 1991 - 1993
- Jaroslaw Kaczynski - III kadencja 1997 - 2001
- Jaroslaw Kaczynski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-06-18

Liczba glosow: 144343

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: senator I kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Ukonczona szkola: - Instytut Nauki o Panstwie i Prawie, Teoria Panstwa i Prawa - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 144343 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Instytut Nauki o Panstwie i Prawie, Teoria Panstwa i Prawa - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca