Jaroslaw Kalinowski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Kalinowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jaroslaw Kalinowski - II kadencja 1993 - 1997
- Jaroslaw Kalinowski - III kadencja 1997 - 2001
- Jaroslaw Kalinowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1962-12-04

Liczba glosow: 38664

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Wyszkow

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Zootechniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-12-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 38664 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Wyszkow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Zootechniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w grudniu
- w 04 dniu miesiąca