Jaroslaw Zielinski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Zielinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jaroslaw Zielinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2003-10-23

Data urodzenia: 1960-09-20

Liczba glosow: 8337

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Szwajcaria k/Suwalk

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2003-10-23 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-09-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 8337 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Szwajcaria k/Suwalk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w wrześniu
- w 20 dniu miesiąca