Jerzy Feliks Budnik

Imię i nazwisko: Jerzy Feliks Budnik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jerzy Feliks Budnik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-05-30

Liczba glosow: 5567

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wejherowo

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-05-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 5567 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wejherowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w maju
- w 30 dniu miesiąca