Jerzy Hertel

Imię i nazwisko: Jerzy Hertel
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-09-09

Liczba glosow: 6297

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii Ladowej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-09-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 6297 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii Ladowej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w wrześniu
- w 09 dniu miesiąca