Jerzy Kulej

Imię i nazwisko: Jerzy Kulej
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1940-10-19

Liczba glosow: 3488

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Nauczycielski -Trenerski - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-10-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 3488 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Nauczycielski -Trenerski - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w październiku
- w 19 dniu miesiąca