Jerzy Mlynarczyk

Imię i nazwisko: Jerzy Mlynarczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1931-02-08

Liczba glosow: 5722

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wilno

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab.

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr hab.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1931-02-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 5722 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wilno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z prof. dr hab. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr hab. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1931 roku
- w lutym
- w 08 dniu miesiąca