Jerzy Szmajdzinski

Imię i nazwisko: Jerzy Szmajdzinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jerzy Szmajdzinski - IX kadencja 1985 - 1989
- Jerzy Szmajdzinski - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Szmajdzinski - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Szmajdzinski - III kadencja 1997 - 2001
- Jerzy Szmajdzinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-09-04

Liczba glosow: 72719

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-09-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 72719 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w wrześniu
- w 04 dniu miesiąca