Jerzy Szteliga

Imię i nazwisko: Jerzy Szteliga
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jerzy Szteliga - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Szteliga - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-09-05

Liczba glosow: 25813

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Zebrzydowice -Kalwaria Zebrzydowska

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk politycznych

Ukonczona szkola: Uniwersytet Leningradzki, Wydzial Filozoficzny - mgr, dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 25813 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Zebrzydowice -Kalwaria Zebrzydowska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Leningradzki, Wydzial Filozoficzny - mgr, dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 05 dniu miesiąca