Joanna Grobel-Proszowska

Imię i nazwisko: Joanna Grobel-Proszowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2002-11-21

Data urodzenia: 1949-08-11

Liczba glosow: 6009

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Wydzial Technologii Chemicznej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2002-11-21 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-08-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 6009 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Wydzial Technologii Chemicznej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w sierpniu
- w 11 dniu miesiąca