Joanna Senyszyn

Imię i nazwisko: Joanna Senyszyn
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Joanna Senyszyn - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-01-02

Liczba glosow: 8317

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: mezatka

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Ekonomia - dr, dr hab.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 8317 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z prof. dr hab. nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Ekonomia - dr, dr hab. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 02 dniu miesiąca