Jolanta Szczypinska

Imię i nazwisko: Jolanta Szczypinska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jolanta Szczypinska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2004-03-30

Data urodzenia: 1957-06-24

Liczba glosow: 3501

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Slupsk

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Policealne Studium Medyczne

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2004-03-30 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-06-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 3501 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Slupsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Policealne Studium Medyczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w czerwcu
- w 24 dniu miesiąca