Jozef Cepil

Imię i nazwisko: Jozef Cepil
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jozef Cepil - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-03-19

Liczba glosow: 10836

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Parchocin

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Rolniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-03-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 10836 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Parchocin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w marcu
- w 19 dniu miesiąca