Jozef Glowa

Imię i nazwisko: Jozef Glowa
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-02-20

Liczba glosow: 3733

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Dukla

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa Mechanika Poj.

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-02-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 3733 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Dukla (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa Mechanika Poj. (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w lutym
- w 20 dniu miesiąca