Jozef Krzyworzeka

Imię i nazwisko: Jozef Krzyworzeka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2004-06-18

Data urodzenia: -1--1--1

Liczba glosow: 5300

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Zootechniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2004-06-18 (Data slubowania)
- posłowie z -1--1--1 (Data urodzenia)
- posłowie z 5300 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Zootechniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w roku
- w styczniu
- w dniu miesiąca