Jozef Laskowski

Imię i nazwisko: Jozef Laskowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-03-26

Liczba glosow: 7304

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Wizajny

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Srednie Studium Zawodowe

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-03-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 7304 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Wizajny (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Srednie Studium Zawodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w marcu
- w 26 dniu miesiąca