Jozef Mioduszewski

Imię i nazwisko: Jozef Mioduszewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jozef Mioduszewski - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Mioduszewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1937-03-19

Liczba glosow: 3517

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Miodusy Stok

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiki Rolnictwa - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1937-03-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 3517 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Miodusy Stok (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ekonomiki Rolnictwa - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1937 roku
- w marcu
- w 19 dniu miesiąca