Jozef Skutecki

Imię i nazwisko: Jozef Skutecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-08-06

Liczba glosow: 11961

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Kalisz

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-08-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 11961 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Kalisz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w sierpniu
- w 06 dniu miesiąca