Jozef Stasiewski

Imię i nazwisko: Jozef Stasiewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-08-03

Data wygasniecia mandatu: 2003-02-08 zgon

Liczba glosow: 5512

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Smardze

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Technikum Rolnicze

Ukonczona szkola: - Technikum Zawodowe

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-08-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 2003-02-08 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 5512 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Smardze (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Technikum Rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Technikum Zawodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w sierpniu
- w 03 dniu miesiąca