Jozef Szczepanczyk

Imię i nazwisko: Jozef Szczepanczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-08-25

Liczba glosow: 7244

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Szarwark

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Melioracji i Urzadzen Wodnych - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-08-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 7244 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Szarwark (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Melioracji i Urzadzen Wodnych - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w sierpniu
- w 25 dniu miesiąca