Jozef Tomala

Imię i nazwisko: Jozef Tomala
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-12-02

Liczba glosow: 5042

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Ziebice

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Zawodowa Szkola Mechanizacji Rolnictwa

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-12-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 5042 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Ziebice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Zawodowa Szkola Mechanizacji Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w grudniu
- w 02 dniu miesiąca