Jozef Zych

Imię i nazwisko: Jozef Zych
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jozef Zych - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Zych - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Zych - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Zych - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Zych - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1938-03-23

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 2.07.2004

Liczba glosow: 7378

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Giedlarowa

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr, dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-03-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 2.07.2004 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 7378 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Giedlarowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr, dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w marcu
- w 23 dniu miesiąca