Katarzyna Maria Piekarska

Imię i nazwisko: Katarzyna Maria Piekarska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Katarzyna Maria Piekarska - II kadencja 1993 - 1997
- Katarzyna Maria Piekarska - III kadencja 1997 - 2001
- Katarzyna Maria Piekarska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1967-09-23

Liczba glosow: 8266

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-09-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 8266 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w wrześniu
- w 23 dniu miesiąca