Kazimierz Michal Ujazdowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Michal Ujazdowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Kazimierz Michal Ujazdowski - III kadencja 1997 - 2001
- Kazimierz Michal Ujazdowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-07-28

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 2.07.2004

Liczba glosow: 25871

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-07-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 2.07.2004 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 25871 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w lipcu
- w 28 dniu miesiąca