Kazimierz Plocke

Imię i nazwisko: Kazimierz Plocke
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Kazimierz Plocke - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-03-05

Liczba glosow: 4876

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Domatowo

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: dr nauk rolniczych

Ukonczona szkola: - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - mgr

Ukonczona szkola: - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Ekonomika Gospodarstw Rolnych - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-03-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 4876 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Domatowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Ekonomika Gospodarstw Rolnych - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w marcu
- w 05 dniu miesiąca