Kazimierz Wojcik

Imię i nazwisko: Kazimierz Wojcik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-10-04

Liczba glosow: 9668

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Zarow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-10-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 9668 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Zarow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w październiku
- w 04 dniu miesiąca