Kazimierz Zarzycki

Imię i nazwisko: Kazimierz Zarzycki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1939-09-26

Liczba glosow: 20002

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Tuczempt

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1939-09-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 20002 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Tuczempt (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1939 roku
- w wrześniu
- w 26 dniu miesiąca