Krystian Luczak

Imię i nazwisko: Krystian Luczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krystian Luczak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-11-20

Liczba glosow: 7088

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Inowroclaw

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-11-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 7088 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Inowroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w listopadzie
- w 20 dniu miesiąca