Krystyna Grabicka

Imię i nazwisko: Krystyna Grabicka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-04-15

Liczba glosow: 7594

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Wylezinek

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-04-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 7594 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Wylezinek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w kwietniu
- w 15 dniu miesiąca