Krystyna Herman

Imię i nazwisko: Krystyna Herman
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krystyna Herman - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-12-16

Liczba glosow: 7658

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Nowa Ruda

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Medyczne Studium Zawodowe, Wydzial Poloznych

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-12-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 7658 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Nowa Ruda (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Medyczne Studium Zawodowe, Wydzial Poloznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w grudniu
- w 16 dniu miesiąca