Krystyna Lybacka

Imię i nazwisko: Krystyna Lybacka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krystyna Lybacka - I kadencja 1991 - 1993
- Krystyna Lybacka - II kadencja 1993 - 1997
- Krystyna Lybacka - III kadencja 1997 - 2001
- Krystyna Lybacka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-10-02

Liczba glosow: 89256

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Jutrosin

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk matematycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr

Ukonczona szkola: - Politechnika Poznanska, Matematyka - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 89256 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Jutrosin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk matematycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Poznanska, Matematyka - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca