Krystyna Ozga

Imię i nazwisko: Krystyna Ozga
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krystyna Ozga - II kadencja 1993 - 1997
- Krystyna Ozga - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2004-06-18

Data urodzenia: 1944-06-20

Liczba glosow: 6674

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: wolna

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2004-06-18 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-06-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 6674 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolna (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w czerwcu
- w 20 dniu miesiąca