Krystyna Skowronska

Imię i nazwisko: Krystyna Skowronska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krystyna Skowronska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-07-22

Liczba glosow: 3894

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Mielec

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-07-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 3894 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Mielec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w lipcu
- w 22 dniu miesiąca