Krzysztof Janik

Imię i nazwisko: Krzysztof Janik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krzysztof Janik - II kadencja 1993 - 1997
- Krzysztof Janik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-11-06

Liczba glosow: 32183

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk politycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Slaski, Nauki Polityczne - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-11-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 32183 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Slaski, Nauki Polityczne - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w listopadzie
- w 06 dniu miesiąca