Krzysztof Jurgiel

Imię i nazwisko: Krzysztof Jurgiel
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Krzysztof Jurgiel - III kadencja 1997 - 2001
- Krzysztof Jurgiel - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-11-18

Data wygasniecia mandatu: 2003-12-10

Liczba glosow: 14355

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ogrodniki

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Geodezji i Kartografii - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-11-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 2003-12-10 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 14355 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ogrodniki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Wydzial Geodezji i Kartografii - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w listopadzie
- w 18 dniu miesiąca