Krzysztof Rutkowski

Imię i nazwisko: Krzysztof Rutkowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-06-04

Liczba glosow: 13946

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Teresin k/Sochaczewa

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-06-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 13946 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Teresin k/Sochaczewa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechanizacji Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w czerwcu
- w 04 dniu miesiąca