Lech Kaczynski

Imię i nazwisko: Lech Kaczynski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Lech Kaczynski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-06-18

Data wygasniecia mandatu: 2002-10-11

Liczba glosow: 53236

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji, posel I kadencji

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk prawnych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Nauki Prawne - dr, dr hab.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 2002-10-11 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 53236 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji, posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. dr hab. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Nauki Prawne - dr, dr hab. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca