Lech Nikolski

Imię i nazwisko: Lech Nikolski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Lech Nikolski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-10-11

Liczba glosow: 25692

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Opole Lubelskie

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 25692 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Opole Lubelskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 11 dniu miesiąca