Leszek Miller

Imię i nazwisko: Leszek Miller
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Leszek Miller - I kadencja 1991 - 1993
- Leszek Miller - II kadencja 1993 - 1997
- Leszek Miller - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-03-07

Liczba glosow: 145637

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Zyrardow

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-03-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 145637 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Zyrardow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Socjologiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w marcu
- w 07 dniu miesiąca